Aanmelding Vaste boekenprijs

   
   
De Wet op de vaste boekenprijs verplicht auteurs en uitgevers om elk nieuw boek aan te melden bij het Commissariaat voor de Media. Wij hebben toegang tot de systemen van het Commissariaat voor de Media en zorgen ervoor dat uw boek volgens de juiste standaarden wordt aangemeld.