Cover - plus

   
   
De keuze voor een boek wordt in hoge mate bepaald door de cover. Een goede cover trekt de aandacht en communiceert in herkenbare beelden de boodschap van een boek. Als u kiest voor een pakket met Cover - plus, dan worden op basis van uw persoonlijke voorkeuren en de creatieve input van een professionele vormgever minimaal drie concepten voor een cover ontwikkeld. De gekozen versie wordt uitgewerkt tot de definitieve cover en omslag. Met deze optie kunt u uw kansen in de concurrerende boekenmarkt aanzienlijk vergroten.